Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Je bent hier: